Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

Cele studiów podyplomowych

Wszystkie maszyny, poszczególne ich rodzaje lub instalacje spełniać muszą „Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa”, zawarte w załącznikach do poszczególnych dyrektyw europejskich. Art. 217 Kodeksu Pracy stanowi, że niedopuszczalne jest wyposażanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących ich oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń” jest poświadczeniem kompetencji dotyczących znajomości przepisów i zasad związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa oraz do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkujących oraz używających maszyn i instalacji.

Studia przygotowują wyższą kadrę inżynierską do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej bezpiecznych maszyn i urządzeń.

 

Efekt studiów podyplomowych

Dyplom Politechniki Warszawskiej dokumentujący kompetencje dotyczące znajomości przepisów i systemów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa uprawniający do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych używających maszyn i urządzeń.

 

Organizator

Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem
Instytut Technik Wytwarzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

 

Informacja i zgłoszenia

Kierownik studiów: dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka
tel. (22) 234 86 14
e-mail: dominika.gradzka@pw.edu.pl

Składanie dokumentów w formie papierowej
mgr inż. Beata Grażulis
ul. Narbutta 86 pok. 107
tel./fax (22) 849 02 85 lub 234 86 56

 
Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://irk.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń)

 

Więcej informacji na stronie: https://wip.pw.edu.pl/zaios/Studia-Podyplomowe