Stypendia

Aktualna oferta stypendialna

Dostępna jest aktualna oferta grantów i stypendiów wyjazdowych Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 31 sierpnia 2015 roku, wnioski stypendialne na wszystkie przewidziane dla doktorantów stypendia, wraz ze sprawozdaniami rocznymi należy złożyć nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego albo do momentu rozpoczęcia semestru w przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia, na formularzu znajdującym się w dokumentach do pobrania. Sprawozdania semestralne należy złożyć odpowiednio do 7 dni przed rozpoczęciem semestru zimowego. Dokumenty należy składać do Pani Anny Kamińskiej, pokój 114 NT. Prosimy o przestrzeganie terminów wyznaczonych Rozporządzeniem Rektora. 

  1. Zarządzenie rektora nr 36/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r.
  2. Procedura przyznawania w Politechnice Warszawskiej stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich
  3. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej
  4. Kryteria przyznawania stypendiów naukowych i projakościowych (od roku akademickiego 2017/2018)

Dokumenty do pobrania: 

  1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego
  2. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
  3. Wniosek o stypendium naukowe
  4. Sprawozdanie/Plan pracy doktoranta
  5. Formularz aplikacji na studia doktoranckie od roku akademickiego 2017-2018, na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

 

Sprawozdanie/Plan pracy należy również w postaci elektronicznej przesłać do Kierownika Studiów Doktoranckich

Aktualne formularze stypendialne dostępne są także na stronie Biura do Spraw Studenckich

 

Oferty stypendialne dla Młodych Naukowców

Politechnika Warszawska

Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Fundacje i Towarzystwa

Nagrody

Współpraca międzynarodowa

© 2011 PW Wydział Inżynierii Produkcji
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2018
projekt i wykonanie:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji