Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów WIP PW. Samorząd ten tworzą wszyscy doktoranci Wydziału. W praktyce Rada reprezentuje Społeczność doktorantów Wydziału na Wydziale i poza nim, a także koordynuje realizację (najczęściej będąc faktycznym wykonawcą) ważnych projektów dla tej Społeczności.

Skład Rady Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji

 1. Adrian Kopytowski
   Przewodnicząca Wydziałowej RD
 2. Beata Skowrońska
  Członek Wydziałowej RD
 3. Rafał Drobnicki
  Członkini Wydziałowej RD
 4. Mariusz Salwin
  Członek Wydziałowej RD