2021

dr inż. Mariusz Kulczyk

Trwająca procedura habilitacyjna

dr inż. Przemysław Kwolek

Trwająca procedura habilitacyjna

dr inż. Jarosław Woźniak

Trwająca procedura habilitacyjna

dr inż. Łukasz Skowroński

Zakończona procedura habilitacyjna