Składy Komisji Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej na kadencję 2020/2024

Komisja ds. Rekrutacji

 • dr inż. Rafał Wróblewski – przewodniczący
 • dr inż. Agnieszka Brojanowska – sekretarz
 • dr inż. Emilia Skołek – członek
 • student

 
Komisja ds. Programu Studiów

 • dr hab. inż. Joanna Zdunek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni
 • dr inż. Bogusława Adamczyk – Cieślak
 • dr inż. Emilia Skołek
 • dr inż. Rafał Wróblewski
 • mgr inż Grzegorz Łukaszewicz
 • Marta Gogolewska
 • Klaudia Anuszewska
 • dr inż. Przemysław Szczygieł – GE
 • dr inż. Tadeusz Gancarczyk – Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

 
Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 • dr hab. inż. Joanna Zdunek
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni
 • dr inż. Emilia Skołek
 • dr inż. Rafał Wróblewski
 • mgr inż Kamil Dydek
 • Anna Ronkiewicz
 • Klaudia Anuszewska
 • dr inż. Jakub Kaczorowski – Baker Hughes

 
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, prof. uczelni – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni

 
Komisja ds. Rozwoju Kadry

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 • dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

 
Komisja Stypendialna ds. Socjalnych na studiach doktoranckich

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz – przewodnicząca
 • przedstawiciel WRD mgr inż. Kamil Dydek
 • przedstawiciel WRD mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski

 
Wydziałowa Doktorancka Komisja Stypendialna

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
 • mgr inż. Kamil Dydek – przedstawiciel WRD