Posiedzenie z dn. 22.09.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Sprawy dydaktyczne
  • Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: (uchwała nr 289/XV/2023) – głosowanie jawne przez podniesienie ręki – bez Ankietera
 5. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Jana Wróbla na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Materiałów (uchwała nr 290/XV/2023) - głosowanie tajne USOS Ankieter
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr inż. Marty Lipińskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów (uchwała nr 291/XV/2023) - głosowanie tajne USOS Ankieter
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr inż. Justyny Magdaleny Zygmuntowicz na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych (uchwała nr 292/XV/2023) - głosowanie tajne USOS Ankieter
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr inż. Himanshu Singh Maurya na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów do realizacji projektu pt. „Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS”
  • Zaopiniowanie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Joanny Idaszek na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Materiałów (uchwała nr 293/XV/2023) - głosowanie tajne USOS Ankieter
 6. Sprawy wniesione
  • Przyjęcie protokołu z trzydziestego piątego posiedzenia Rady Wydziału (uchwała nr 294/XV/2023) – głosowanie jawne przez podniesienie ręki – bez Ankietera
 7. Zamknięcie posiedzenia Rady