Posiedzenie z dn. 20.01.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
 5. Prezentacja dr inż. Ewy Ury Bińczyk pt.: „Aktualizacja Strony Internetowej Wydziału – obszary badawcze”
 6. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenie medalami KEN oraz Za Długoletnią Służbę:
  • Medal KEN – dr inż. Agnieszka Brojanowska - Uchwała nr 224/XV/2023 
  • Medal KEN – dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni - Uchwała nr 225/XV/2023 
  • Długoletnia służba – medal złoty
    Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni - Uchwała nr 226/XV/2023
   Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka - Uchwała nr 227/XV/2023
   Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara - Uchwała nr 228/XV/2023 
  • Długoletnia służba – medal srebrny
   Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni - Uchwała nr 229/XV/2023
   Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni - Uchwała nr 230/XV/2023  
  • Długoletnia służba – medal brązowy
   Mgr inż. Tatiana Erenc - Sędziak - Uchwała nr 231/XV/2023
   Dr inż. Emilia Skołek - Uchwała nr 232/XV/2023
   Dr inż. Ewa Ura - Bińczyk - Uchwała nr 233/XV/2023
 7. Zaopiniowanie wniosku o nadanie Laboratorium Materiałów Amorficznych (sala 020) imienia prof. Matyi - Uchwała nr 234/XV/2023
 8. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie zatrudnienia adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w wymiarze pełnego etatu w ramach projektu badawczego pt.: „Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS” - na okres 2 lat - Uchwała nr 235/XV/2023
  • Zaopiniowanie zatrudnienia adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na czas nieokreślony - Uchwała nr 236/XV/2023
 9. Sprawy dydaktyczne
  • zatwierdzenie tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskiej - Uchwała nr 237/XV/2023
   i.      Moniki Dryk – promotor: dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni
   ii.       Filipa Ślaskiego – promotor: dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni
   iii.       inż. Wojciecha Trzewiczyńskiego – promotor: dr hab. inż Jerzy R. Sobiecki
  • zgoda na pełnienie funkcji promotora pomocniczego w pracy magisterskiej inż. Wojciecha Trzewiczyńskiego przez dr inż. Annę Oniszczuk z Trumf Huettinger Sp. z o.o. (promotor: dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, prof. uczelni) - Uchwała nr 238/XV/2023
  • zatwierdzenie zmian formy realizacji przedmiotu „Stopy o wysokiej entropii” - Uchwała nr 239/XV/2023
  • głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Programu Studiów - Uchwała nr 240/XV/2023
 10. Zmiana składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń - Uchwała nr 241/XV/2023
 11. Sprawy wniesione
 12. Przyjęcie protokołów z dwudziestego ósmego i dwudziestego dziewiątego posiedzenia Rady Wydziału - Uchwała nr 242/XV/2023
 13. Zamknięcie posiedzenia Rady.