Posiedzenie z dn. 26.05.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy habilitacyjne
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Janowi Stanisławowi Wróblowi z Wydziału Inżynierii Materiałowej
 4. Sprawy doktoranckie
  • a) Powołanie promotorów i promotorów pomocniczych w przewodach doktorskich:
   • i. Mgr David Martinez Perez (ekstern)
    Promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
    Promotor pomocniczy – dr inż. Emilia Choińska
  • ii. Mgr inż. Edyta Wyszkowska (ekstern)
   Promotor – dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, prof. NCBJ z NCBJ w Świerku
   Promotor pomocniczy – dr Cyprian Mieszczyński z NCBJ w Świerku
  • iii. Mgr inż. Agata Zaborowska (ekstern) 
   Promotor – dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, prof. NCBJ z NCBJ w Świerku
   Promotor pomocniczy – dr inż. Magdalena Gawęda z NCBJ w Świerku
  • b) Powołanie Komisji doktorskich, recenzentów i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
  • i. Mgr inż. Artur Lachowski
   Promotor – dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
   Promotor pomocniczy – dr inż. Julita Smalc-Koziorowska
  • ii. Mgr inż. Samih Haj Ibrahim
   Promotor – dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
  • c) Przyjęcie rozpraw doktorskich i dopuszczenie ich do publicznej obrony:
  • i. Mgr inż. Kamil Dydek
   Promotor – prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
   Promotor pomocniczy – dr inż. Paulina Latko-Durałek
  • ii. Mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski
   Promotor – prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
   Promotor pomocniczy – dr inż. Rafał Kozera
  • d) Wyrażenie zgody na zmianę tematu rozprawy doktorskiej:
  • i. Mgr Maciej Łojkowski
   Promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 5. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. inż. Małgorzaty Lewandowskiej na członka Rady Doskonałości Naukowej
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż Tomasza Wejrzanowskiego, prof. uczelni na stanowisku profesora uczelni w grupie badawczo dydaktycznej.
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny
 7. Informacje ze Szkoły Doktorskiej
 8. Sprawy wniesione
 9. Przyjęcie protokołu z trzydziestego ósmego posiedzenia RND
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   
Uchwały Rady (.pdf, 263,45 kB)