Posiedzenie z dn. 25.11.2022

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy habilitacyjne
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego pani dr inż. Izabeli Zgłobickiej z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (uchwała nr 281/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
  • Wyznaczenie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr Kamili Sałasińskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (uchwała nr 282/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób, wcześniej głosowanie w sprawie przyjęcia osób wskazanych przez RND)
 4. Upoważnienie Przewodniczącej RND do podpisywania uchwał w sprawie uznania albo odmowy uznania stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym (uchwała nr 283/II/2022 – głosują wszyscy członkowie Rady – 28 osób)
 5. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie promotorów i promotorów pomocniczych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PW:
  • mgr inż. Bartosz Kalicki (uchwała nr 284/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
  • mgr inż. Małgorzata Sączawa (doktorat wdrożeniowy) (uchwała nr 285/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni
  • mgr Marina Volpi (uchwała nr 286/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
  • mgr Paweł Kozłowski (doktorat wdrożeniowy) (uchwała nr 287/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
  • mgr inż. Michał Malka (doktorat wdrożeniowy) (uchwała nr 288/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło
  • mgr inż. Karolina Budniak (uchwała nr 289/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
   • Promotor pomocniczy – Dr inż. Agnieszka Krawczyńska
  • mgr inż. Dawid Walicki (doktorat wdrożeniowy) (uchwała nr 290/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
   • Promotor pomocniczy – Dr inż. Paweł Zawistowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)
  • mgr inż. Jakub Zawadzki (doktorat wdrożeniowy) (uchwała nr 291/II/2022 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • Promotor – Dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni
   • Promotor – Dr hab. Michał Adam Borysiewicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki)
 6.  Poparcie wniosku o przyznanie stypendium naukowego Rektora PW dr inż. Annie Dobkowskiej (uchwała nr 292/II/2022 – głosują wszyscy członkowie Rady– 28 osób)
 7. Informacje Przewodniczącej RND
 8. Sprawy wniesione
 9. Przyjęcie protokołów z dwudziestego siódmego, dwudziestego ósmego, dwudziestego dziewiątego i trzydziestego posiedzenia RND IM (uchwała nr 293/II/2022 – głosują wszyscy członkowie Rady– 28 osób)
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady