Posiedzenie z dn. 25.03.2022

Dwudzieste posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej (II kadencji) odbyło się w dniu 25 marca 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym (MS Teams).

Porządek posiedzenia:

Część I  

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacje Przewodniczącej RND.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawy doktoranckie:
  1. Powołanie promotorów dla doktorantów ze studiów doktoranckich:
  • i. Mgr inż. Anna Czajka
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
   Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, dyscyplina inżynieria chemiczna)
  • ii.      Mgr inż. Piotrkiewicz Paulina
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
   Promotor pomocniczy – Dr inż. Justyna Zygmuntowicz
  • iii.      Mgr inż. Karolina Szwejkowska
   Promotor – Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
  1. Powołanie recenzentów i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim:
  • i. Mgr inż. Brygida Zimowska (doktorat wdrożeniowy) pt. „Zastosowanie metody druku 3D do wytworzenia elementu silnika tłokowego z Inconelu 738”
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
   Promotor pomocniczy – Dr inż. Kinga Wawer
   Recenzenci:
   - Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec – Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska
   - Dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. uczelni – Wydział Metali Nieżelaznych, AGH
   - Dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. uczelni – Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • ii. Mgr inż. Agata Sotniczuk pt: „Odporność na korozję tytanu i jego stopów w aspekcie zastosowań biomedycznych”
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
   Recenzenci:
   - Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   - Dr hab. inż. Maciej Motyka, prof. uczelni - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
  • i. Mgr inż. Anna Majchrowicz pt: „Wytwarzanie i charakterystyka warstw tlenkowych o strukturze nanorurkowej na stopach tytanu β do zastosowań biomedycznych”
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
   Promotor pomocniczy – Dr inż. Agata Roguska
  • ii. Mgr inż. Paulina Nakonieczna-Dąbrowska  pt: „Opracowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem z dodatkiem napełniaczy węglowych, cechujących się wysokim stopniem absorpcji siły uderzenia”
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
   Promotor pomocniczy – Dr inż. Łukasz Wierzbicki
  • iii. Mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła  pt: „Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych”
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
  1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia kryteriów wyróżniania rozpraw doktorskich w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 5. Sprawy habilitacyjne
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów wewnętrznych wspierających prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria materiałowa nadanie stopnia doktora habilitowanego panu dr inż. Mariuszowi Kulczykowi
 7. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora za działalność naukową:
  Nagroda indywidualna JM Rektora PW stopnia pierwszego, za całokształt dorobku dla prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zdunka
  Nagroda indywidualna JM Rektora PW stopnia pierwszego, za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – za cykl publikacji naukowych w latach 2020-2021 dla prof. dr hab. inż. Anny Boczkowskiej.
  Nagrody indywidualna JM Rektora PW stopnia pierwszego, za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – za cykl publikacji naukowych w latach 2020-2021 dla prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery.
  Nagroda indywidualna JM Rektora PW stopnia pierwszego, za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – za cykl publikacji naukowych w latach 2020-2021 dla dr inż. Bogusławy Adamczyk Cieślak.
  Nagroda zespołowa JM Rektora PW stopnia pierwszego za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - za cykl publikacji  w latach 2020-2021 dla zespołu w składzie: dr inż. Justyna Zygmuntowicz, prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, dr inż. Marcin Wachowski, mgr inż. Paulina Piotrkiewicz
 8. Sprawy wniesione
 9. Przyjęcie protokołów z dziewiętnastego posiedzenia RND IM
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady