Posiedzenie z dn. 24.06.2022

Dwudzieste piąte posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej (II kadencji), odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 11:30 w trybie hybrydowym (stacjonarnie w Sali Rady Wydziału i MS Teams).

Porządek posiedzenia:

Część I

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Joanny Zdunek na stanowisku profesora uczelni, od 1.10.2022 na okres czterech lat.
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Marka Kosteckiego na stanowisku profesora uczelni, od 1.10.2022 na okres czterech lat.
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Łukasza Ciupińskiego, prof. uczelni na stanowisku profesora uczelni, od 1.10.2022 na czas nieokreślony.
 4. Sprawy habilitacyjne
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego pani dr Kamili Sałasińskiej z WIM PW
 5. Sprawy doktoranckie:
  • Powołanie recenzentów i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
   • Mgr inż. Anna Maria Kosińska (doktorat eksternistyczny)
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Jacek Jagielski
    Recenzenci:
    - Prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,
    - Dr hab. inż. Anna Marzec, prof. uczelni – Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,
    - Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AHG Kraków
   • Mgr inż. Małgorzata Frelek-Kozak (doktorat eksternistyczny)
    Promotor – Dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, prof. NCBJ
    Recenzenci:
    - Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AHG Kraków,
    - Dr hab. inż. Tomasz Dudziak – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Krakowski Instytut Technologiczny,
    - Dr hab. inż. Jarosław Marcisz – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica (Gliwice)
   • Mgr inż. Elzbieta Pietrzykowska
    Promotor – Prof. dr hab. Witold Łojkowski
    Recenzenci:
    - Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
    - Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków
  • Informacje o Szkole Doktorskiej PW (dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni, dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni)
 6. Informacje przewodniczącej RND
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołów z dwudziestego trzeciego i dwudziestego czwartego posiedzenia RND IM
 9. Zamknięcie pierwszej części posiedzenia Rady