Posiedzenie z dn. 24.03.2023

Trzydzieste siódme posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej (II kadencji) odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku (piątek) o godz. 12:00 w Sali Rady Wydziału.

Głosowania na Radzie Naukowej Dyscypliny odbędą się za pośrednictwem systemu USOS Ankieter.

Proponowany porządek posiedzenia:   

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zaopiniowanie wniosków o Nagrodę Rektora PW:
  • Naukową indywidualną dla
   • i. dr. hab. inż. Tomasza Wejrzanowskiego, prof. uczelni (uchwała nr 319/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
   • ii. prof. dr hab. inż Joanny Ryszkowskiej (uchwała nr 320/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
   • iii. dr. inż. Tomasza Płocińskiego (uchwała nr 321/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
   • iv. dr inż. Anny Dobkowskiej (uchwała nr 322/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
  • Naukową zespołową dla
   • i. zespołu prof. dr. hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego (uchwała nr 323/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
   • ii. zespołu prof. dr hab. inż. Małgorzaty Lewandowskiej (uchwała nr 324/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
   • iii. zespołu dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej, prof. uczelni (uchwała nr 325/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
 4. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie promotorów w przewodach doktorskich:
  • i. Mgr inż. Alessia Paradiso (uchwała nr 326/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   Promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
  • ii. Mgr Diana Clemencia Martinez Guerrero(uchwała nr 327/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   Promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
   Promotor pomocniczy – dr inż. Tomasz Płociński
  • Powołanie Komisji doktorskich, recenzentów i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
  • i. Mgr inż. Ewelina Blanka Możdżyńska – „po staremu” głosują pracownicy samodzielni – 24 osoby (powołanie recenzentów – uchwała nr 328/II/2023, powołanie komisji doktorskiej - uchwała nr 329/II/2023, powołanie komisji egzaminacyjnych - uchwała nr 330/II/2023)
   Promotor – dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
   Promotor pomocniczy – dr inż. Mariusz Rudziński
  • ii. Mgr inż. Krzysztof Wasiak – „po staremu” głosują pracownicy samodzielni – 24 osoby (powołanie recenzentów – uchwała nr 331/II/2023, powołanie komisji doktorskiej - uchwała nr 332/II/2023, powołanie komisji egzaminacyjnych - uchwała nr 333/II/2023)
   Promotor –dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
  • iii. Mgr inż. Łukasz Marek Kukołowicz - „po nowemu” głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób (powołanie recenzentów – uchwała nr 334/II/2023, powołanie komisji doktorskiej - uchwała nr 335/II/2023, powołanie komisji egzaminacyjnej z zakresu tematu rozprawy doktorskiej - uchwała nr 336/II/2023, powołanie komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego- uchwała nr 337/II/2023)
   Promotor – dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
  • iv. Mgr inż. Marcin Trajer - „po nowemu” głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób (powołanie recenzentów – uchwała nr 338/II/2023, powołanie komisji doktorskiej - uchwała nr 339/II/2023, powołanie komisji egzaminacyjnej z zakresu tematu rozprawy doktorskiej - uchwała nr 340/II/2023, powołanie komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego- uchwała nr 341/II/2023)
   Promotor – dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni
   Promotor pomocniczy – dr inż. Magdalena Machno
 5. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny
 6. Sprawy wniesione
 7. Przyjęcie protokołu z trzydziestego szóstego posiedzenia RND – (uchwała nr 342/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady przez podniesienie ręki – 29 osób).
 8. Zamknięcie posiedzenia Rady