Posiedzenie z dn. 24.02.2023

Część I stacjonarna - g. 12:00

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy habilitacyjne
  1. a.       Zmiana składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr inż. Jana Wróbla (Uchwała nr 307/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
 4. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie promotora i promotorów pomocniczych:
   • mgr inż. Sylwia Koczkodaj (Uchwała nr 308/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
    • Promotor – prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
    • Promotor pomocniczy – dr inż. Magdalena Płocińska
   • mgr inż. Agnieszka Kowalczyk (promotor: prof. dr hab. inż. Halina Garbacz) (Uchwała nr 309/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
    • Promotor pomocniczy – dr inż. Agata Sotniczuk
  • Wyrażenie zgody na napisanie rozprawy w języku angielskim (głosowanie bez uchwały – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
   • mgr inż. Łukasz Kukołowicz(doktorat wdrożeniowy)
    • Promotor – dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
  • Powołanie recenzentów (Uchwała nr 310/II/2023), komisji doktorskiej (Uchwała nr 311/II/2023) i komisji egzaminacyjnych (Uchwała nr 312/II/2023 – zakres tematyki rozprawy doktorskiej, Uchwała nr 313/II/2023 – język angielski) oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
   • Mgr inż. Krzysztof Chmielarz (nowy tryb) – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób
    • Promotor – dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
    • Powołanie recenzentów (Uchwała nr 314/II/2023), komisji doktorskiej (Uchwała nr 315/II/2023) i komisji egzaminacyjnych(Uchwała nr 316/II/2023) oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich
   • Mgr inż. Grzegorz Cieślak (stary tryb, ekstern) - głosują samodzielni – 24 osoby
    • Promotor – prof. dr hab. inż. Maria Trzaska
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na granty badawcze RND - (Uchwała nr 317/II/2023 – głosują wszyscy członkowie RND – 29 osób)
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołów z trzydziestego czwartego i trzydziestego piątego posiedzenia RND - (Uchwała nr 318/II/2023 – głosują wszyscy członkowie RND – 29 osób)
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady