Posiedzenie z dn. 23.02.2024

Proponowany porządek posiedzenia: 

Część I, godz. 12:00

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawy habilitacyjne:
 4. Powołanie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr. inż. Rafała Zybały z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 5. Zaopiniowanie zatrudnienia dr hab. inż. Joanny Izdebskiej-Podsiadły na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na granty badawcze RND.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nagrodę naukową dla Pana dr. inż. Bartłomieja Przybyszewskiego.
 8. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny.
 9. Informacje ze Szkoły Doktorskiej.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Przyjęcie protokołu z czterdziestego szóstego posiedzenia RND.
 12. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   

Część II, godz. 14:00

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Pietrzykowskiej pt.: “Wytwarzanie bioresorbowalnych kompozytów z nanohydroksyapatytu do zastosowania w ortopedii”.

Promotor: prof. dr hab. Witold Łojkowski
 

Uchwały Rady