Posiedzenie z dn. 22.03.2024

g. 12:00

Proponowany porządek posiedzenia:   

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów wewnętrznych wspierających prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
 4. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród JM Rektora PW za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe:
  • 4.1. Naukowa indywidualna - za cykl publikacji w latach 2022-2023 dla:
   • a)      dr. hab. inż. Łukasza Ciupińskiego, prof. uczelni
   • b)      dr inż. Justyny Zygmuntowicz
  • 4.2. Naukowa indywidualna - za habilitację dla:
   • a)      dr hab. Kamili Sałasińskiej
   • b)      dr. hab. inż. Jana Wróbla
  • 4.3. Naukowa zespołowa - za cykl publikacji w latach 2022-2023 dla:
   • a)      zespołu prof. dr. hab. inż. Anny Boczkowskiej
   • b)      zespołu prof. dr hab. inż. Haliny Garbacz
   • c)       zespołu prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery
 5. Sprawy habilitacyjne:
  • a)      Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Bogusławie Adamczyk-Cieślak z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 6. Sprawy doktoranckie:
  • a)      Wyrażenie zgody na zmianę promotora pomocniczego dla doktoranta Szkoły Doktorskiej PW
   mgr. inż. Karola Wunscha (promotor: dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, prof. uczelni).
 7. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny.
 8. Informacje ze Szkoły Doktorskiej.   
 9. Sprawy wniesione.
 10. Przyjęcie protokołów z czterdziestego siódmego posiedzenia RND.
 11. Zamknięcie posiedzenia Rady.
    

Uchwały Rady