Posiedzenie z dn. 21.10.2022

Proponowany porządek posiedzenia:    

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy habilitacyjne
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego pana dr. inż. Jana Wróbla z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Patrykowi Jakubczakowi z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
 4. Sprawy doktoranckie
  • Przyjęcie rozpraw doktorskich i dopuszczenie ich do publicznej obrony
  • Mgr inż. Bartosz Wicher pt: „Wytwarzanie targetów magnetronowych w plazmie wyładowania jarzeniowego wspomaganego polem magnetycznym”
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
   • Promotor pomocniczy -  Dr inż. Rafał Chodun
  • Mgr inż. Anna Maria Kosińska (NCBJ) pt: „Właściwości mechaniczne i elektryczne polimerów narażonych na promieniowanie jonizujące”
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Jacek Jagielski z  NCBJ w Świerku
   • Promotor pomocniczy -  Dr inż. Iwona Jóźwiak NCBJ w Świerku
 5. Informacje przewodniczącej RND
 6. Sprawy wniesione
 7. Przyjęcie protokołu z dwudziestego siódmego posiedzenia RND IM
 8. Zamknięcie posiedzenia Rady