Posiedzenie z dn. 20.05.2022

Dwudzieste drugie posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej (II kadencji), odbyło się w dniu 20 maja 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w trybie hybrydowym (stacjonarnie w Sali Rady Wydziału i MS Teams).

Porządek posiedzenia:

Część I

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Informacje Przewodniczącej RND
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawy habilitacyjne
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego: dr. inż. Pawłowi Michałowskiemu
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Jarosławowi Woźniakowi
  • Powołanie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr inż. Patryka Jakubczaka pt. „Ocena odporności na uderzenia nowatorskich laminatów metalowo-włóknistych, wraz z analizą zniszczenia i badaniem wytrzymałości resztkowej”
 5. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie recenzentów i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
   • Mgr inż. Anna Bryśkiewicz
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
    Recenzenci:
    - Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT – Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Tworzyw Polimerowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
    - Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy – Wydział Chemiczny, Zakład Kompozytów Polimerowych, Politechnika Rzeszowska
   • Mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
    Promotor pomocniczy – Dr inż. Rafał Kozera
    Recenzenci:
    - Dr hab. inż. Anna Dolata, prof. uczelni – Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska
    - Płk. dr hab. inż. Krzysztof Dragan, prof. ITWL – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Zdatności do Lotu Statków Powietrznych
 6. Sprawy wniesione
 7. Przyjęcie protokołów z dwudziestego pierwszego posiedzenia RND IM
 8. Zamknięcie pierwszej części posiedzenia Rady

 

Część II

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Majchrowicz pt.: „Wytwarzanie I charakterystyka warstw tlenkowych o strukturze nanorurkowej na stopach tytanu β do zastosowań biomedycznych”
Promotor – Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska