Posiedzenie z dn. 20.01.2023

Część I stacjonarna, g. 12:00

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy habilitacyjne
 4. Powołanie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr inż. Izabeli Zgłobickiej z Politechniki Białostockiej
 5. Sprawy doktoranckie
  • Umorzenie przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Dudzińskiej (promotor dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni)
 6. Zmiana składu Zespołu ds. Nagród i Grantów
 7. Sprawy wniesione
 8. Zamknięcie posiedzenia Rady
 9. Przyjęcie protokołów z trzydziestego trzeciego i czwartego posiedzenia RND