Posiedzenie z dn. 19.04.2024

g. 12:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawy habilitacyjne: 
  • 3.1. Nadanie stopni doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa:
   dr inż. Agnieszce Teresie Krawczyńskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
   dr. inż. Dominikowi Kukli z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.
    
 4. Sprawy doktoranckie: 
  • 4.1. Wyznaczenie promotorów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PW:
   a) mgr inż. Antoni Wadowski - Promotor: dr hab. inż. Jan Wróbel;
   b) mgr inż. Dawid Walicki - Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska; 
   c) mgr inż. Michał Kundys - Promotor: dr hab. inż. Ryszard Sitek, prof. uczelni;
   d) mgr inż. Wiktor Kuklewski - Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski;
   e) mgr inż. Marlene Aydee Gonzalez Garcia - Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski;
   f) mgr inż. Piotr Piwowarski - Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera;
   g) mgr inż. Paweł Prusko - Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera.
    
  • 4.2. Wyznaczenie recenzentów, powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych oraz ich przewodniczącego, a także określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim:
   a) mgr inż. Sylwii Styczyńskiej Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera.
    
  • 4.3. Nadanie stopni doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa:
   a) mgr Monice Duchnie - Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera;
   b) mgr. inż. Arturowi Lachowskiemu - Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni.
    
 5. Kryterium 3 ewaluacji - wstępne propozycje Zakładów
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny.
 7. Informacje ze Szkoły Doktorskiej.
 8. Sprawy wniesione.
 9. Przyjęcie protokołu z czterdziestego ósmego posiedzenia RND.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.
    

Uchwały Rady »