Posiedzenie z dn. 17.12.2021

Proponowany porządek posiedzenia:  

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Informacje Przewodniczącej RND
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Zgłoszenie kandydatury dr hab. inż Tomasza Wejrzanowskiego, prof. uczelni do Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.
 5. Sprawy habilitacyjne
  • powołanie komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr inż. Pawła Michałowskiego
 6. Sprawy doktoranckie
  • powołanie komisji egzaminacyjnych, recenzentów oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich Mgr. inż. Bartoszowi Wichrowi w przewodzie doktorskim pt. „Wytwarzanie targetów magnetronowych w plazmie wyładowania jarzeniowego wspomaganego polem magnetycznym”
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
   Promotor pomocniczy – Dr inż. Rafał Chodun
 7. Przyjęcie rozprawy doktorskiej Mgr Nehar Celikkin pt: „3D Printed Gelatin Methacrylate Scaffolds for Bone Tissue Engineering” i dopuszczenie jej do publicznej obrony
  Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 8. Informacja dotycząca stanu przygotowań do ewaluacji
 9. Sprawy wniesione
 10. Przyjęcie protokołów z piętnastego i szesnastego posiedzenia RND IM
 11. Zamknięcie posiedzenia Rady

Uchwały Rady: