Posiedzenie z dn. 16.12.2022

Proponowany porządek posiedzenia:    

 

Część I stacjonarna - g. 12:00

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy habilitacyjne
  • Powołanie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr. inż. Jana Wróbla z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 4. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie promotorów dla doktorantki Szkoły Doktorskiej PW - mgr inż. Aleksandra Zielińska
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
   • Promotor – Prof. dr hab. inż. Matjaž Godec (Institute of Metals and Technology, Ljubliana, Slovenia)
 5. Informacje Przewodniczącej RND
 6. Sprawy wniesione
 7. Zamknięcie posiedzenia Rady

Część II hybrydowa - g. 13:30

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Wichra pt. “Wytwarzanie targetów magnetronowych w plazmie wyładowania jarzeniowego wspomaganego polem magnetycznym”

Więcej »