Posiedzenie z dn. 14.04.2023

Trzydzieste ósme posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej (II kadencji) odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 12:00 w Sali Rady Wydziału.

Głosowania na Radzie Naukowej Dyscypliny odbędą się za pośrednictwem systemu USOS Ankieter.

Proponowany porządek posiedzenia:          

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów wewnętrznych wspierających prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria materiałowa (uchwała nr 343/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
 4. Sprawy habilitacyjne
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Kamili Sałasińskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej (uchwała nr 344/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Ewy Ury-Bińczyk (uchwała nr 345/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
 5. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie promotorów i promotorów pomocniczych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PW - głosowania w jednej karcie
   • i. mgr Muhammad Saleem Akhtar (uchwała nr 346/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
    Promotor – dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
   • ii. Mgr inż. Tanmay Parshottambhai  Engineer (uchwała nr 347/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 21 osób)
    Promotor – prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
    Promotor pomocniczy – dr inż. Agnieszka Krawczyńska
  • Powołanie recenzentów (uchwała nr 348/II/2023 – głosują samodzielni – 24 osoby komisji doktorskiej (uchwała nr 349/II/2023 – głosują samodzielni – 24 osoby) i komisji egzaminacyjnych (uchwała nr 350/II/2023 – głosują samodzielni – 24 osoby) oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim
   • i. Mgr inż. Łukasz Żrodowski głosowania w jednej karcie
    Promotor – prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
    Promotor pomocniczy – dr inż. Rafał Wróblewski
   • ii. Mgr Dariusz Mężyk powołanie recenzentów (uchwała nr 351/II/2023 – głosują samodzielni – 24 osoby), komisji doktorskiej (uchwała nr 352/II/2023 – głosują samodzielni – 24 osoby) i komisji egzaminacyjnych (uchwała nr 353/II/2023 – głosują prof. i prof. uczelni – 24 osoby) głosowania w jednej karcie
    Promotor – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
 6. Sprawy osoboweInformacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Ryszarda Sitka na stanowisku profesora uczelni (uchwała nr 354/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Jerzego R. Sobieckiego na stanowisku profesora uczelni  (uchwała nr 355/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr hab. inż. Elżbiety Jezierskiej na stanowisku profesora uczelni (uchwała nr 356/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Łukasza Ciupińskiego na stanowisku profesora uczelni (uchwała nr 357/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołu z trzydziestego siódmego posiedzenia RND (uchwała nr 358/II/2023 – głosują wszyscy członkowie Rady – 29 osób)
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   
Uchwały Rady (.pdf, 264,86 kB)