Posiedzenie z dn. 09.12.2022

Proponowany porządek posiedzenia:    

CZĘŚĆ I (zdalna), godz. 10:30

  1. Zatwierdzenie porządku obrad
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Uznanie stopnia Doctor Of Philosophy In Engineering przyznanego Panu Mehdi Khanmohammadi na Uniwersytecie w Osace za równoważny z tytułem doktora przyznawanym na Politechnice Warszawskiej.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXI posiedzenia RND
  5. Zamknięcie pierwszej części posiedzenia Rady
     

CZĘŚĆ II (hybrydowa) , godz. 11.00

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Kosińskiej
pt. “Właściwości mechaniczne i elektryczne polimerów narażonych na promieniowanie jonizujące”.