Inne

Zakład Inżynierii Powierzchni

 1. Nowy sposób obróbki stali prowadzący do otrzymania twardej oraz odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz wytrzymałego i ciągliwego rdzenia wyrobu, Instytut Badań Stosowanych PW, Inkubator Innowacyjności +
   

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

 1. Wzmocnienie mazowieckiego ekosystemu wielofunkcyjnych kompozytów dzięki holistycznemu podejściu i strategicznemu partnerstwu z wiodącymi organizacjami europejskimi
 2. Badania właściwości bio-aktywnych nowych dwuwymiarowych struktur karbidków lekkich metali przejściowych, Iuventus Plus, MNiSW, JP201502774
 3. Super-IcePhobic Surfaces to Prevent Ice Formation on Aircraft, H2020-EU.3.4. - SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport, Phobic2Ice 690819
 4. Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET
   

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

 1. Vitrified Metals Technologies and Applications in Devices and Chemistry, FP7-PEOPLE-2013-ITN
   

Zakład Projektowania Materiałów

 1. Projekt „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214
 2. Innovative Structural Materials for Fission and Fusion
 3. Program EUROfusion (H2020 EURATOM):
  • WPJET2 – Analysis of JET ITER-like wall plasma facing components
  • WPPFC – Preparation of efficient PFC exploitation of ITER and DEMO
  • WPPMI Plant level system engineering, design integration and physics integration
  • WPMAT IREMEV – Integrated Radiation Effects Modelling and Experimental Validation
  • WPMAT FM - Irradiation Testing of mirrors
  • WPENS - Early Neutron Source definition and design
 4. Opracowanie materiałów o dużym wzmocnieniu właściwości termoelektrycznych za pomocą wydajnej metody obliczeniowej, MNiSW, Współpraca dwustronna PL-Indie
 5. Innowacyjne materiały na osnowę elektrolitu dla węglanowych ogniw paliwowych, Współpraca Polsko-Tajwańska, PL-TW14/2/2016
 6. Multidisciplinary European training network for development of personalized anti-infective medical devices combining printing technologies and antimicrobial functionality, PRINT-AID, H2020-MSCA-ITN-2016
 7. Opracowanie litych, nanostrukturalnych materiałów termoelektrycznych na bazie Si i Ge, Współpraca dwustronna PL-Taiwan
 8. Badanie plastyczności tlenku aluminium w różnej skali podczas eksperymentów in situ w mikroskopach elektronowych, Polonium
 9. Promoting patient safety by a novel combination of imaging technologies for biodegradable magnesium implants
 10. Ab-initio modelling of phase stability and properties of high-entropy alloys
 11. Wpływ energii błędu ułożenia nanomateriałów na zjawiska zachodzące podczas wyżarzania pod wysokim ciśnieniem, Program wymiany osobowej w ramach współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Austrią
 12. Opracowanie biotuszy do druku 4D rusztowań hydrożelowych zdolnych do transformacji kształtu

  
Projekty upowszechniające naukę