Aktualności

Prof. Anna Boczkowska nominowana do tytułu "Złoty Inżynier 2022"

statuetka "Złoty Inżynier"

Do 20 stycznia 2023 roku trwa głosowanie w plebiscycie Złoty Inżynier 2022, organizowanym przez „Przegląd Techniczny” i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. W gronie nominowanych jest nasza Pani Dziekan.

Nasza Badaczka w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Nowi członkowie Rady

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni została powołana przez Prezydenta RP do Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.  

Rdza czy złoto? Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

plakat konkursu

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską, magisterską oraz inżynierską, obronioną w latach 2021-2022 i wpisującą się w tematykę ochrony przed korozją. 

Konkurs DEMO Materials

Do 31 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który jest organizowany przez Centrum Badawcze POB Technologie Materiałowe.

Zespół z WIM z nagrodą Prezesa Zarządu PKN ORLEN

zdjęcie aparatury badawczej

Zespół pod kierownictwem prof. Joanny Ryszkowskiej zdobył II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN”.

Nasi Naukowcy laureatami programów NCN

6 grudnia 2022 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 23 i PRELUDIUM 21, w których pięć projektów z WIM PW uzyskało finansowanie. 

Barbara Romelczyk-Baishya laureatką programu LIDER XIII

Serdecznie gratulujemy dr inż. Barbarze Romelczyk-Baishya, która otrzyma dofinansowanie NCBR do projektu „Opracowanie metodyki monitorowania właściwości mechanicznych materiałów pobranych z instalacji przemysłowych z wykorzystaniem zminiaturyzowanych próbek”.

Konkurs o Nagrodę ABB

Plakat

Konkurs obejmuje obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, m.in. z dziedziny Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych.

Ogłoszenie na najem lokalu gastronomicznego

Przedmiotem ogłoszenia jest wynajęcie lokalu o łącznej powierzchni 90m2 w celu prowadzenia usług gastronomicznych i cateringowych dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej.

Spin-off Amazemet laureatem konkursu „Innowator Mazowsza”

Zdjęcie z Gali Finałowej Konkursu

Spółka zajęła 2. miejsce w kategorii Innowacyjna Firma za aplikację safeEtch, służącą automatyzacji procesu post-procesingu druku 3D z metalu.

Konkurs Best Paper III w ramach IDUB PW

zdjęcie przedstawiające mikroskop

Konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej jest adresowany jest do pracowników i doktorantów,
których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

V Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna 2023

logo olimpiady

Serdecznie zapraszamy studentów studiów I i II stopnia do wzięcia udziału w wydarzeniu, którego organizatorem jest Komitet Krystalografii PAN.

Przed nami Kiermasz Świąteczny PW 2022

plakat

To już tradycja, że na początku grudnia na placu przed Gmachem Głównym stają domki ze świątecznymi specjałami. Tak będzie też w tym roku. Zapraszamy wszystkich od 1 do 3 grudnia w godz. 10.00-18.00. 

Spin-off ADJ Nanotechnology laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Laureaci Nagrody

17 listopada 2022 roku odbyła się Gala XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, której celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnienie tych najlepszych. Spółka ADJ Nanotechnology otrzymała Nagrodę w kategorii specjalnej Badania+Rozwój.

Konkurs Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w latach 2020/2021 oraz 2021/2022.

Wykład dr Anny Widdowson z United Kingdom Atomic Energy Authority

1 grudnia 2022 roku odbył się wykład otwarty pt. „JET ITER-like wall plasma facing materials analysis: What we have learned for future fusion devices?”, który wygłosiła dr Anna Widdowson z United Kingdom Atomic Energy Authority. 

Milena Leszczyńska wyróżniona w konkursie PTM

Zdjęcie laureatki

Rozprawa doktorska dr inż. Mileny Leszczyńskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na najlepszą pracę z zakresu inżynierii materiałowej za rok 2021 w kategorii cykl publikacji.

Program „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej

grafika programu

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do programu rozwoju naukowego i artystycznego w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2023-2024.

Obrony rozpraw doktorskich w grudniu

W grudniu 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się dwie obrony rozpraw doktorskich.

Profesorowie z WIM w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

aparatura badawcza

World’s TOP 2% Scientists 2021

Konkurs MOBILITY PW - trzecia edycja dla doktorantów

18 października 2022 r. został otwarty III konkurs w ramach programu Mobility PW. Tym razem konkurs skierowany jest jedynie do doktorantów i uczestników szkół doktorskich (do 40 roku życia), którzy do tej pory nie byli beneficjentami projektu NAWA PROM PW2.

Oferta Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Zakład Ochron Osobistych, oddział w Łodzi) poszukuje studentki lub studenta zainteresowanego napisaniem interdyscyplinarnej pracy inżynierskiej/magisterskiej w zakresie badania innowacyjnych materiałów polimerowych stosowanych w Środkach Ochrony Indywidualnej.

Konkurs Siemensa i Politechniki Warszawskiej w nowej odsłonie

plakat

Rozpoczął się 27. Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej. Organizowany w odświeżonej formule, ale niezmiennie z myślą o wspieraniu rozwoju i osiągnieć studentów oraz młodych polskich naukowców. Hasło tegorocznej edycji to: „Dane dla środowiska”.

Wizyta gości z PZL Mielec a Lockheed Martin Company

Wizyta w Laboratorium Badań Materiałów Kompozytowych

Dr Ewa Ura-Bińczyk i dr Magdalena Jurczyk-Kowalska 14 października spotkały się z dr. inż. Tomaszem Gałaczyńskim oraz mgr. inż. Marcinem Głodzikiem z PZL Mielec a Lockheed Martin Company. Spotkanie dotyczyło projektów studenckich, które będą realizowane wspólnie z PZL na naszym wydziale.

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim

logo Erasmus

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest poprzez aplikację USOSweb do 7 października 2022 do godz. 10:00.