2017

mgr inż. Tomasz Wójtowicz - 13.12.2017

„Structural stability of gallium nitride doped with rare earths by ion implantation”

mgr inż. Aleksandra Miazga - 20.10.2017

„Mikrostruktura i wybrane właściwości kompozytów Al2O3-Ni”

mgr inż. Radosław Karczewski i mgr inż. Łukasz Gołębiowski - 11.10.2017

“Zasady klasyfikacji I monitorowania rozwoju uszkodzeń w kompozytach o osnowie polimerowej do zastosowań w obiektach inżynierii lądowej” (wspólny doktorat)

mgr inż. Izabela Osica, 11.10.2017

„Silica flake shell-porphyrin hybrid nanomaterials sensitive to gas detection”

mgr inż. Anna Dobkowska - 22.09.2017

"Odporność korozyjna stopów magnez-lit"

mgr inż. Justyna Tomaszewska - 05.07.2017

„Nanomodyfikacje polimerowe filtrów wgłębnych do oczyszczania wody i usuwania     jonów arsenu”

mgr inż. Adrian Chlanda - 23.06.2017

„Charakterystyka wybranych właściwości powierzchni biodegradowalnych rusztowań   nanowłóknistych na potrzeby inżynierii tkankowej”

mgr inż. Joanna Karaś - 26.05.2017

„Kompozytowe materiały szkło-polialkenokarboksylowe do stosowania w stomatologii odtwórczej”

mgr inż. Piotr Kwaśniak - 24.04.2017

“Umocenienie roztworowe heksagonalnych stopów Ti modelowane z pierwszych zasad”

mgr inż. Witold Chromiński - 24.02.2017

„Microstructural hehtrogeneities and their influence on precipitation phenomena in a severely deformed 6082 aluminium alloys”

mgr inż. Marcin Małek - 17.02.2017

„Opracowanie ekologicznej technologii wytwarzania form ceramicznych do odlewania precyzyjnego łopatek turbin silników lotniczych z nadstopów niklu”

mgr inż. Piotr Bazarnik - 20.01.2017

„Rola granic ziaren w kształtowaniu właściwości mechanicznych stopu Al 5483 otrzymywanego metodami dużego odkształcenia plastycznego”