dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni

 • 22 234 74 49

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Środkowy Lotniczy (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 24

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: poniedziałki w godz. 12:00-13:00 i środy w godz. 9:00-10:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2003
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2009
   

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: kompozytów i nanokompozytów ceramiczno-metalowych, wysokotemperaturowych metod syntezy (HP, HIP, SPS), metod charakteryzacji struktury, a także możliwości wytwarzania oraz zastosowania nowoczesnej grupy materiałów jakimi są kryształy 2D.

Działalność naukowa skupia się na zagadnieniach związanych z technologiami wytwarzania oraz charakteryzacją struktury i właściwości. Najczęściej wykorzystywane metody badawcze to : piknometria helowa, porozymetria rtęciowa, refraktometria ultradźwiękowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, metody spektroskopowe i dyfrakcyjne w opisie struktury i składu chemicznego, badania mechaniczne (twardość, odporność na pękanie, statyczna próba ściskania/rozciągania/zginania).

Rezultaty dotychczasowych badań zostały przedstawione w 41 publikacjach zamieszczonych na łamach periodyków krajowych i zagranicznych.
 

Publikacje

 1. Kostecki, M.,  Petrus, M.,  Wozniak, J.,  Cygan, T.,  Olszyna, A. Closed Die Upsetting of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Molybdenum Disulfide Nanocrystals and Multilayer Graphene, Implemented using the SPS Process-Microstructure Evolution, Materials 2018, 11(6), 994; https://doi.org/10.3390/ma11060994
 2. M. Kostecki, J. Woźniak, T. Cygan, M. Petrus, A. Olszyna: Tribological properties of aluminium alloy composites reinforced with multi-layer graphene-the influence of spark plasma texturing process, Materials 2017, 10(8), 928; doi:10.3390/ma10080928
 3. T. Cygan, J. Wozniak, M. Kostecki, M. Petrus, A Jastrzębska, W. Ziemkowska, A. Olszyna: Mechanical properties of graphene oxide reinforced alumina matrix composites, Ceramics International 43 (2017) 6180.
 4. J. Wozniak, M. Kostecki, T. Cygan, M. Buczek, A. Olszyna: Self-lubricating aluminium matrix composites reinforced with 2D crystals, Composites Part B: Engineering 111 (2017) 1.
 5. M. Kostecki, M. Grybczuk, P. Klimczyk, T. Cygan, J. Woźniak, T. Wejrzanowski, L. Jaworska, J. Morgiel, A. Olszyna: Structural and mechanical aspects of multilayer graphene addition in alumina matrix composites–validation of computer simulation model, Journal of the European Ceramic Society 36 (2016) 4171.
 6. E. Karwowska, M. Kostecki, A. Sokołowska: Peculiar Role of the Metallic States on the Nano-MoS2 Ceramic Particle Surface in Antimicrobial and Antifungal Activity, International Journal of Applied Ceramic Technology 12 (2015) 885.
   

Nagrody

 • 2017: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016
 • 2015: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2013-2014