dr inż. Piotr Maj

 • 22 234 81 49

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek „Bytnara”, ul. Bytnara 25, pok. B104
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2016
   

Działalność naukowa

W pracy badawczej zajmuje się zjawiskami towarzyszącemu odkształceniu plastycznemu w szczególności w stopach niklu stosowanymi w lotnictwie oraz stali duplex. Specjalizuję się w technologii kształtowania obrotowego, z tej tematyki obroniłem pracę doktorską. Mój dorobek naukowy obejmuje szereg prac poświęconych zjawisku niestabilności odkształcenia plastycznego typu Portevin Le-Chatelier. Poza wspomnianymi zagadnieniami zajmowałem się innymi tematykami w tym również ekspertyzami dla firm Pratt & Whitney, COM40 oraz Solaris. Obecnie jestem zatrudniony projekcie BIZMUT, w którym zajmuję się opracowaniem technologii wytwarzania łuski samospalającej w nabojach 120 mm.
 

Publikacje

 1. P. Maj, P. Błyskun, S. Kut, B. Romelczyk-Baishya, T. Mrugała, B. Adamczyk-Cieslak: Flow forming and heat-treatment of Inconel 718 cylinders, J. Mater. Process. Technol. 253 (2018) 64-71.
 2. P.Maj, M. Koralnik, B. Adamczyk-Cieslak, B. Romelczyk-Baishya, S. Kut, T. Pieja, T. Mrugała: Mechanical properties and microstructure of Inconel 625 cylinders used in aerospace industry subjected to flow forming with laser and standard heat treatment, International Journal of Material Forming (2018) 1-10, https://doi.org/10.1007/s12289-018-1413-8.
 3. P. Maj, B. Adamczyk-Cieslak, M. Slesik, J. Mizera, T. Pieja, J. Sieniawski, T. Gancarczyk. S. Dudek: The precipitation processes and mechanical properties of aged Inconel 718 alloy after annealing, Arch. Metall. Mater. 62 (2017) 1695.
 4. B. Wysocki, P. Maj, R. Sitek, J. Buhagiar, K. Kurzydłowski, W. Święszkowski: Laser and Electron Beam Additive Manufacturing Methods of Fabricating Titanium Bone Implants, Appl. Sci. (2017) 657.
 5. P. Maj, J. Zdunek, M. Gizynski, J. Mizera, K.J. Kurzydlowski: Statistical analysis of the Portevin Le-Chatelier effect in Inconel 718 at high temperature, Material Science and Engineering: A 619 (2014) 158.
   

Nagrody

 • 2016: I-sza nagroda za najlepszy poster na warsztatach organizowanych przez centrum studiów zaawansowanych PW
 • 2015: Nagroda zespołowa kategorii JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I dla zespołu badawczego za osiągnięcia w roku 2014
 • 2013 i 2014: Laureat stypendium projakościowego