dr inż. Milena Leszczyńska

 • 22 234 57 13

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki ul. Nowowiejska 24, pok. 220
 

Wykształcenie

 • Tytuł inżyniera, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej - 2011
 • Tytuł magistra inżyniera, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej - 2012
 • Stopień doktora nauk technicznych, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej – 2021

Staże naukowe

 • Latvian State Institute of Wood Chemistry, Ryga, Łotwa, 2014
   

Działalność naukowa

 • Materiały polimerowe, w szczególności synteza i analiza materiałów poliuretanowych i ich kompozytów otrzymywanych z zastosowaniem surowców odnawialnych.
 • Analiza materiałów polimerowych z zastosowaniem takich technik badawczych jak: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), termograwimetria (TGA), pomiary łączone TGA-FTIR, skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), dynamiczno-termiczna analiza mechaniczna (DMA), spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego  (NMR) i inne.
    

Publikacje

 1. Uram K., Leszczyńska M., Prociak A., Czajka A., Gloc M., Leszczyński M.K., Michałowski S., Ryszkowska J. Polyurethane composite foams synthesized using bio-polyols and cellulose filler. Materials 2021;14:3474; IF2020=3,623; MNiSW2021=140.
 2. Leszczyńska M., Malewska E., Ryszkowska J., Kurańska M., Gloc M., Leszczyński M.K., Prociak A. Vegetable fillers and rapeseed oil-based polyol as natural raw materials for the production of rigid polyurethane foams. Materials 2021, 14, 1772; IF2020=3,623; MNiSW2021=140.
 3. Okrasa M., Leszczyńska M., Sałasińska K., Szczepkowski L., Kozikowski P., Majchrzycka K., Ryszkowska J. Viscoelastic polyurethane foams for use in seals of respiratory protective devices. Materials 2021, 14, 1600; IF2020=3,623; MNiSW2021=140.
 4. Sałasińska K., Leszczyńska M., Celiński M., Kozikowski P., Kowiorski K., Lipińska L. Burning behaviour of rigid polyurethane foams with histidine and modified graphene oxide. Materials 2021, 14, 1184; IF2020=3,623; MNiSW2021=140.
 5. Leszczyńska M., Ryszkowska J., Szczepkowski L., Kurańska M., Prociak A., Leszczyński M.K., Gloc M., Antos-Bielska M., Mizera K. Cooperative effect of rapeseed oil-based polyol and egg shells on the structure and properties of rigid polyurethane foams. Polymer Testing 2020, 90, 106696; IF2020=3,275; MNiSW2021=100.

Osiągnięcia

Nagrody

 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców przyznane dnia 10.11.2021.
 • Wyróżnienie publikacji przez Web of Science jako Highly Cited Paper (top 1%) w dziedzinie nauk agrokulturowych. Publikacja: Zieleniewska M., Leszczyński M., Kurańska M., Prociak A., Szczepkowski L., Krzyżowska M., Ryszkowska J., Preparation and characterisation of rigid polyurethane foams using a rapeseed oil-based polyol, Industrial Crops and Products 2015, 74, 887–897, czerwiec 2018
 • Wyróżnienie dyplomem i medalem od Word Invention Intellectual Property Associations za wynalazek pt. Osłony ratowników przed oddziaływaniem promieniowania cieplnego i odłamkami po wybuchu zbiorników z gazami technicznymi” – dla SGSP i Politechniki Warszawskiej podczas 42 Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA CROATIA, Osijek, Chorwacja, 9-11.11.2017- nagroda zespołowa
 • Nagroda za najlepszy referat „Preparation and characterization of rigid polyurethane foams from rapeseed oil-based polyol for application in cosmetic industry” wygłoszony na konferencji Polyurethanes 2015 - cooperation for innovation", Kraków, Polska, wrzesień, 2015
 • Nagroda za najlepszy plakat „Kompozyty pianek sztywnych z odpadami przemysłu rolno-spożywczego – kierunki zastosowań” zaprezentowany na konferencji Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w Praktyce”, Lublin, Polska, grudzień 2014
   

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • Patent przyznany, Zastosowanie pestek malin jako napełniacza do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych, numer zgłoszenia P.421231, numer prawa wyłącznego PL 234693, o udzieleniu patentu ogłoszono 31.03.2020, skład autorski: M. Leszczyńska, J. Ryszkowska, M.K. Leszczyński, L. Szczepkowski, S. Przekurat, A. Przekurat.
 • Patent przyznany, Zastosowanie wytłoków z aronii jako napełniacza do wytwarzania biokompozytów pianek poliuretanowych, numer zgłoszenia P. 421233, numer prawa wyłącznego PL 233444, o udzieleniu patentu ogłoszono 31.10.2019, skład autorski: M. Leszczyńska, J. Ryszkowska, M.K. Leszczyński, L. Szczepkowski, S. Przekurat, A. Przekurat.
 • Patent przyznany pt.: Otrzymywanie pianek integralnych metodą przyjazną dla środowiska, numer zgłoszenia P.416665, numer prawa wyłącznego PL 230383 o udzieleniu patentu ogłoszono 31.10.2018, skład autorski: L.Szczepkowski, A. Przekurat, S. Przekurat, M.Auguścik, J. Ryszkowska, M. Zieleniewska