dr inż. Maciej Ossowski

 • 22 234 87 02

Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 37

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2001
   

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe to nowoczesne technologie inżynierii powierzchni w tym technologie plazmowe, technologie hybrydowe łączące wiele technik w tym: obróbki cieplno-chemiczne, procesy pvd, strukturyzację powierzchni czy obróbki elektrochemiczne.

Głównym kierunkiem prowadzonych prac są obróbki powierzchniowe stopów lekkich oraz zastosowanie technik inżynierii powierzchni w aspekcie stosowania materiałów metalicznych w mechanizmach pracujących w przestrzeni kosmicznej. Prowadzone prace koncentrują się na trybologii materiałów w próżni, technikach aplikacji smarów stałych oraz poprawie odporności na zużycie materiałów metalicznych.

W ramach współpracy Zakładu Inżynierii Powierzchni WIM PW z Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadzi prace mające na celu opracowanie i wdrażanie technologii inżynierii powierzchni dla zastosowań w mechanizmach projektowanych na potrzeby międzynarodowych misji kosmicznych.
 

Publikacje

 1. M. Ossowski, T. Borowski, M. Tarnowski, T. Wierzchoń: Cathodic cage plasma nitriding of Ti6Al4V alloy, Materials Science (Medziagotyra) 22 (2016) 25.
 2. J. Grygorczuk, M. Ossowski, Z. Kusznierewicz i inni: Specialized Hybrid Rolling Bearings for Space Use – Project ROLOKOS, Proceedings of ESMATS 2015 16th European Space Mechanisms and Tribology Symposium September 23–25, 2015 Bilbao, Spain
 3. J. Grygorczuk, Ł.Wiśniewski, B. Kędziora, M. Borys, R. Przybyła, T. Kuciński, M. Ossowski, W. Konior, O. Krömer, T. Spohn, M. Tokarz and M. Białek: Hammering Mechanism for HP3 Experiment (InSight), Proceedings of the 43rd Aerospace Mechanisms Symposium, May 4-6, 2016 NASA Ames Research Center
 4. J. Lelątko, T. Goryczka, T. Wierzchoń, M.Ossowski, B. Łosiewicz, E. Rówiński: Structure and corrosion resistance of low temperature nitrided/oxidized NiTi shape memory alloy, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials) 89-91 (2009) 40.
 5. H. Garbacz, P. Wieciński, M.Ossowski, M.G. Ortoreb, T. Wierzchoń, K.J. Kurzydłowski: Surface engineering techniques used for improving the mechanical and tribological properties of the Ti6A14V alloy, Surface and Coatings Technology 202 (2008) 2453.
   

Osiągnięcia

 • 2013: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2012
 • 2012: Wyróżnienie zespołowe w prestiżowym Konkursie Polski Produkt Przyszłości 2012 organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za projekt: Technologie hybrydowe wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie w kategorii: Technologia Przyszłości w Fazie Przedwdrożeniowej (projekt zgłoszony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie),
 • 2012: Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki „e-CO2 innowacje” w zakresie opracowywania innowacyjnych technologii ekologicznych również w konkursie „Polski Produkt Przyszłości 2012”
 • 2012: Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich za najlepsze osiągnięcia techniczne w roku 2011: Urządzenie do technologii kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w środowisku niskotemperaturowej plazmy