dr Ewelina Mackiewicz

 • 22 234 87 46

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 300
 

Wykształcenie

 • Tytuł licencjata: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 2011
 • Tytuł magistra: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 2013
 • Stopień doktora nauk chemicznych: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 2020
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa obejmuje projektowanie, wytwarzanie i badanie nowoczesnych materiałów, w tym materiałów porowatych i kompozytowych, szczególnie w kontekście ich zastosowań w katalizie i elektrokatalizie. Metody wytwarzania koncentrują się na druku 3D, w szczególności na technikach FDM oraz DIW (druk z past). Wieloletnie doświadczenie w obszarze nanotechnologii i chemii materiałów pozwala mi spojrzeć na inżynierię materiałową w sposób kompleksowy.

Wykorzystywane techniki badawcze to m.in. SEM, STEM, EDS, spektroskopia UV-Vis, FT-IR, analiza wielkości cząstek DLS, XPS, XRD, mikrotomografia komputerowa.
 

Publikacje

 1. E. Mackiewicz, T. Wejrzanowski, B. Adamczyk-Cieślak, G.J. Oliver „Polymer–Nickel Composite Filaments for 3D Printing of Open Porous Materials”, Materials 2022, 15, 1360
 2. A. Baranowska-Korczyc, E. Mackiewicz, K. Ranoszek-Soliwoda, J. Grobelny, G. Celichowski „Core/Shell Ag/SnO2 Nanowires for Visible Light Photocatalysis”, Catalysts 2022, 12, 30
 3. A. Baranowska-Korczyc, E. Mackiewicz, K. Ranoszek-Soliwoda, A. Nejman, S. Trasobares, J. Grobelny, M. Cieślak, G. Celichowski „A SnO2 shell for high environmental stability of Ag nanowires applied for thermal management”, RSC Advances, 2021, 11, 4174-4185
 4. A. Baranowska-Korczyc, E. Mackiewicz, K. Ranoszek-Soliwoda, J. Grobelny, G. Celichowski „Facile synthesis of SnO2 shell followed by microwave treatment for high environmental stability of Ag nanoparticles”, RSC Advances, 2020, 10, 38424–38436
 5. P. Giesz, E. Mackiewicz, J. Grobelny, G. Celichowski, M. Cieślak „Multifunctional hybrid functionalization of cellulose fabrics with AgNWs and TiO2”, Carbohydrate Polymers, 2017, 177, 397-405
 6. P. Giesz, E. Mackiewicz, A. Nejman, G. Celichowski, M. Cieślak „Investigation on functionalization of cotton and viscose fabrics with AgNWs”, Cellulose, 2017, 24, 409–422
 7. K. Soliwoda, E. Tomaszewska, B. Tkacz-Szczesna, E. Mackiewicz, M. Rosowski, A. Bald, C. Blanck, M. Schmutz, J. Novák, F. Schreiber, G. Celichowski, J. Grobelny „Effect of the Alkyl Chain Length of Secondary Amines on the Phase Transfer of Gold Nanoparticles from Water to Toluene”, Langmuir, 2014, 30, 23, 6684–6693
   

Patenty

 • Sposób nadawania właściwości wielofunkcyjnych materiałom włókienniczym za pomocą modyfikatorów bikomponentowych, P. Giesz, M. Cieślak, G. Celichowski, E. Mackiewicz, J. Grobelny, numer patentu: 232788; od 04.11.2016
 • Sposób nadawania właściwości wielofunkcyjnych materiałom włókienniczym za pomocą modyfikatorów hybrydowych, P. Giesz, M. Cieślak, G. Celichowski, E. Mackiewicz, J. Grobelny, numer patentu: 232789; od 04.11.2016
   

Udział w wybranych projektach badawczych

 • Wykonawca – Post-Doc w projekcie badawczym OPUS pt. Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D, 2018/31/B/ST8/01893 finansowany przez NCN; okres 01.09.2020-30.06.2023. Kierownik projektu: dr hab. inż Tomasz Wejrzanowski, prof. PW.
 • Kierownik i wykonawca w grancie dziekańskim w roku 2022 pt. Badanie wpływu składu i mikrostruktury materiałów porowatych na bazie niklu oraz YSZ wytworzonych technikami druku 3D na ich przewodność elektryczną.
 • Wykonawca – stypendysta w projekcie badawczym OPUS pt. Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną, 2018/29/B/ST8/02016 finansowany przez NCN; okres 04.-09.2019. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ.
 • Wykonawca projektu, Kontrolowana funkcjonalizacja nanomateriałów, projekt naukowo-badawczy finansowany  z dotacji w ramach konkursu dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku; kod projektu  B1811100001860.02. Miejsce: Wydział Chemii UŁ. Kierownik projektu: dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda
   

Wyjazdy badawczo-naukowe

 • Wyjazd w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – NAWA – Hiszpania 18.02.-05.03.2019 w University of Cádiz (Faculty of Sciences) w Kadyksie (Hiszpania)
 • Staż naukowy w ramach programu CEEPUS; sieć CIII-HR-1108-01-1718, Colloids and nanomaterials in education and research; CEITEC, Brno University of Technology w okresie 08-29.04.2018
 • Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 w University of Cádiz (Faculty of Sciences) w Kadyksie (Hiszpania); okres praktyk: 16.10.2017-16.02.2018
   

Nagrody

 • Stypendystka Santander Universidades dla wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2017/2018
 • Stypendysta projektu Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców nauk przyrodniczych i technologicznych. AKRONIM D-RIM BIO, 03.2014-02.2015
 • Stypendium Naukowe Miasta Łodzi 2013/2014 – stypendysta, Łódź
 • „Medal za chlubne studia” przyznany uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie osiągnięć za studia II stopnia oraz I stopnia