dr Ewelina Mackiewicz

  • 22 234 87 46

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 300
 

Wykształcenie

  • Tytuł magistra: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 2013
  • Stopień doktora nauk chemicznych: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, 2020