Mikroskop świetlny Nikon Epiphot 200

Dane techniczne Mikroskop metalograficzny do obserwacji mikrostruktury metali, stopów metali, ceramiki i kompozytów. Współpracuje kamerą cyfrową do  archiwizacji wyników.
Wyposażenie Obiektywy o powiększeniach od 5x do 100x
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, p. P06