FTIR Nicolet8700 (ThermoScientific)

Dane techniczne
  • Zakres pomiarowy: średnia podczerwień (standard), bliska i daleka podczerwień (opcja).
  • Pomiary w trybie transmisyjnym oraz ATR-FTIR.
Wyposażenie
  • Moduł pomiarowy do pomiarów PM-IRRAS.
  • Moduł pomiarowy TGA/IR.
  • Zestaw do przedmuchu powietrzem bez CO2 i pary wodnej.
  • Oprogramowania do rejestracji i analizy danych.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, dr inż. Emilia Choińska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/2