Procedury udzielania zamówień publicznych

Procedury

 

Kolejność działań:

 

1. Określam kod CPV dostawy lub usługi (za przypisanie kodu CPV do zakupu odpowiada wnioskodawca)

(słownik CPV w internecie)

(słownik CPV - PDF)

 

2. Sprawdzam kod CPV w Planach zakupów i dostaw WIP określając, czy zakup podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

plany zamówień publicznych 2019 r.

(plany dostaw Wydziału)

(plany usług Wydziału)

(plany robót i usług budowlanych Wydziału)

3. Postępuje zgodnie z właściwym wariantem:

  • zakup objęty ustawą Pzp (wariant 1)
  • zakup realizowany poza ustawą Pzp, gdzie stosuje się wewnętrzne przepisy WIP (wariant 2).

 

Wybór wariantu na podstawie Planów zakupów dostaw i usług wydziału MT

(na podstawie powyższych planów zakupów)

Plany 2020

Plany 2019 

Plany 2018 -Lista dostaw i usług objętych ustawą Pzp

!! Uwaga: Roboty budowlane są objęte ustawą Pzp !!

 

Kurs: 1 EUR = 4,2693 PLN (od 2 styczeń 2020 r.)

 

Wariant 1- zamówienie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

(na podstawie powyższych planów zakupów)

 

Ustawa Pzp – wersja na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

Procedura WIP-ZP-P01 Udzielanie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych PW – Wniosek o udzielenie zamówienia podlegającego procedurze przetargowej

Formularz WIP-ZP-F01 Formularz asortymentowo-cenowy oraz gwarancji i serwisu

UWAGA: realizacji wszystkich zamówień objętych ustawą Pzp musi towarzyszyć zawarcie umowy zleceniodawcy (kupującego) z wykonawcą (sprzedającym)

 

 

Wariant 2- zamówienie nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

(na podstawie powyższych planów zakupów)

 

Procedura WIP-ZP-P02 Udzielanie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

  

Wartość < 1000 zł

Formularz WIP-ZP-F11 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość jest mniejsza niż 1000 zł

 

Wartość >= 1 000 zł

 

Formularz WIP-ZP-F04 (I) Wniosek dla Instytutu o udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość jest równa lub większa niż 1 000 zł oraz mniejsza niż kwoty określone na podstawie § 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm.

Formularz WIP-ZP-F04 (W) Wniosek dla Wydziału o udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość jest równa lub większa niż 1 000 zł oraz mniejsza niż kwoty określone na podstawie § 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm.

Formularz WIP-ZP-F05 Zaproszenie do składania ofert

Załącznik do WIP-ZP-F05 Propozycja cenowa/ofertowa

Formularz WIP-ZP-F06 Protokół z analizy ofert cenowych

 

Zamówienia z dziedziny nauki i kultury
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych PW Wniosek o udzielenie zamówienia

Formularz WIP-ZP-F08 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki i kultury

Formularz WIP-ZP-F09 Załącznik "Oferta"

Formularz WIP-ZP-F10 Protokół postępowania zamówienia z dziedziny nauki i kultury

Inne przydatne dokumenty:

Procedura WIP-ZP-P03 Archiwizacja dokumentów dotyczących zamówień publicznych.

Formularz WIP-ZP-F07 Wzór umowy z wykonawcą zamówienia

Przykładowy formularz zamówienia

Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych