Wzory wizytówek i papierów firmowych MT (w trakcie aktualizacji w związku ze zmianą nazwy wydziału)

Pliki zawierające wzory papierów firmowych ujednoliconych dla MT oraz Instytutów IMiP, IOSP, ITW, a także szablony wizytówek i prezentacji są obecnie w trakcie aktualizacji w związku ze zmianą nazwy wydziału.

Z papieru w pliku *.doc można korzystać wyłącznie jeśli ma się zainstalowane na komputerze kroje pisma: Radikal WUT oraz Adagio Slab.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Promocji PW: http://www.promocja.pw.edu.pl/Marka-PW/Pliki-do-pobrania/Identyfikacja-Wydzialow/Wydzial-Inzynierii-Produkcji

WIP

Wzory papierów firmowych, wizytówek i prezentacji dla Wydziału Inżynierii Produkcji

IMiP

Wzory papierów firmowych dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii

IOSP

Wzory papierów firmowych dla Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych

ITW

Wzory papierów firmowych dla Instytutu Technik Wytwarzania