Wybory specjalności 2021

Wybory specjalności 2021 - studia stacjonarne I stopnia

ostatnia aktualizacja: 27 maja 2021r./12:18 

    

kierunek Mechanika i budowa maszyn - semestr 4, studia na specjalności od semestru 5 (od 1 października 2021r.)

Decyzją Dziekana WIP po rozpatrzeniu złożonych deklaracji uruchomione zostaną tylko dwie (najczęściej deklarowane) specjalności o zbliżonej liczbie studentów.
Ostateczna kwalifikacja na specjalności będzie miała miejsce we wrześniu 2021r., po zakończeniu rejestracji na nowy rok akademicki.

Aktualna lista osób przypisanych do poszczególnych specjalności:

   

Regulamin wyboru specjalności:

Regulamin (.pdf)

 

 

    

kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji - semestr 4, studia na specjalności od semestru 5 (od 1 października 2021r.)

Decyzją Dziekana WIP po rozpatrzeniu złożonych deklaracji uruchomione zostaną wszystkie specjalności, jednak liczba grup projektowych/laboratoryjnych dla każdej specjalności zostanie ograniczona do 2.
Ostateczna kwalifikacja na specjalności będzie miała miejsce we wrześniu 2021r., po zakończeniu rejestracji na nowy rok akademicki.

Aktualna lista osób przypisanych do poszczególnych specjalności:

Regulamin wyboru specjalności:

Regulamin (.pdf)