Harmonogram działań rejestracyjnych na semestr 2022Z

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REJESTRACYJNYCH NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

  

Od 16.09.2022 do 29.09.2022 REJESTRACJA!

  

Przy portierni jest wystawiona URNA do której należy składać:

  • Do 16.09.2022 podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (warunkiem otrzymania przedłużenia terminu jest brak zaległości oraz zaawansowanie pracy dyplomowej potwierdzone przez kierującego pracą)
  • dokumenty do obrony

10.09.2022 - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej dla studentów I stopnia (planowana obrona w dniach 19-23.09.2022)
15.09.2022 - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej dla studentów II stopnia (planowana obrona w dniach 19-23.09.2022)
23.09.2022 - Wprowadzenie do systemu USOS wyników rejestracji (informacja na indywidualnym koncie studenta w USOS Web)
26.09.2022 - 27.09.2022 Termin składania podań - odwołań od wyników rejestracji.

Podania należy składać elektronicznie na adres:

Studia stacjonarne

dr inż. Grzegorz Wróblewski
grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne i anglojęzyczne

dr hab. inż. Dariusz Golański
dariusz.golanski@pw.edu.pl

   

Terminy płatności za semestr zimowy 2022/2023:

01.10.2022 – ostateczny termin wniesienia opłat za semestr zimowy dla studentów GPEM (od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)
29.10.2022 – za czesne dla studentów niestacjonarnych oraz za powtarzanie zajęć dydaktycznych (od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)