Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem „ORGANIZATOR”

Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem ORGANIZATOR działa przy Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej.

Motywami naszej działalności jest umożliwienie członkom Koła pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowo–badawczych, popularyzacja dziedziny nauk o zarządzaniu, wspieranie aktywności prowadzącej do rozwoju umiejętności zawodowych członków Koła, a także prowadzenie prac o charakterze naukowo–badawczym związanych z podejmowaną problematyką na terenie Politechniki Warszawskiej oraz innych instytucjach naukowych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

  • Organizacją seminariów, wykładów i spotkań związanych z tematyką zarządzania przedsiębiorstwem;
  • Organizacją szkoleń i treningów interpersonalnych pogłębiających wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwijających zainteresowana i umiejętności zawodowe;
  • Inicjowaniem spotkań i wyjazdów do przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym.

DOŁĄCZ DO NAS!
Jeśli chcesz brać udział w realizacji ambitnych projektów, zdobyć doświadczenie, szukasz dodatkowych i ciekawych zajęć, chciałbyś się rozwijać, a przy tym nie straszne są Ci nowe znajomości to zapraszamy na spotkania naszego Koła!
Koło jest otwarte dla każdego, kogo cechuje otwartość, aktywność, wykazywanie zaangażowania i wytrwałości, a także umiejętność współpracy. Czekamy na Twój kontakt!
 

Opiekunami Koła Naukowego „ORGANIZATOR” są:
mgr Izabela Maleńczyk, e-mail: izabela.malenczyk@gmail.com
mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk, e-mail: margaret.traczyk@gmail.com

Kontakt:
e-mail: knzporganizator@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/knzporganizator

Prezes Koła:
Joanna Sobień, e-mail: joanna.sobien@op.pl

Dotychczasowa działalność koła:

  • w roku akademickim 2014/2015 braliśmy udział w akcji „Dziewczyny na Politechniki”, w której reprezentowaliśmy Wydział Inżynierii Produkcji oraz w „Perspektywach”;
  • zajmujemy się organizowaniem wyjazdów do firm produkcyjnych – w roku akademickim 2014/2015 byliśmy w: Interdruk, WadimPlast; w planach są wyjazdy m.in. do: L'Oreal i AVON;
  • organizujemy szkolenia dla członków koła, np.: szkolenie z kompetencji miękkich, szkolenie z zakresu obsługi programu MS Excel (stawianie makr);

Najbliższe plany:

  • udział w projekcie inwentaryzacji Gmachu Starego Technologicznego, który to dokument może być podstawą do udziału w kolejnym projekcie, a mianowicie próbie pozyskania systemu CMMS tak, by członkowie koła mogli zapoznać się z istotą działania oprogramowania typu SAP w praktyce.