Stypendia 2021/22

Na stronie BSS pojawiły się nowe wnioski, załączniki i regulamin FPMSD na rok 2021/22. Wnioski o stypendium socjalne i rektora muszą zostać złożone w wersji papierowej, natomiast wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi elektronicznie przez USOSweb w terminie 4-18.10.2021 r. w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 127). Prosimy wypełniać wszystkie pola we wnioskach i drukować dwustronnie.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów (w tym procedowanie) są na bieżąco publikowane na USOSWeb/aktualności/twoje jednostki/sprawy socjalne (po zalogowaniu).

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2021/22

Wnioski należy składać w wersji papierowej w terminie 4-18.10.2021 r.
w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 127)

Do stypendium rektora za wyniki w nauce należy dołączyć potwierdzenie ocen (suplement/karta przebiegu studiów lub wydruk z USOS z dwóch ostatnich semestrów). 
Na wykazie ocen prosimy zaznaczyć oceny, które nie były liczone do średniej z adnotacją dlaczego (różnice programowe, powtarzane przedmioty, awanse itp.). Jeśli ktoś miał inną sumę ECTS niż reszta grupy proszę o oświadczenie wyjaśniające.