Ważne informacje

    

Rekrutacja na studia II stopnia została zakończona. Wyniki rekrutacji (ze względu na RODO) widoczne są tylko na Indywidualnym Koncie Kandydata. Poniżej tylko informacja dotycząca uruchomienia poszczególnych kierunków.

Osoby, które kandydowały na kilka kierunków proszone są (PILNIE) o deklarację, na który kierunek będą uczęszczać (jest to związane z zapisem do grup i uruchomieniem zajęć). Deklaracje proszę przesyłać na adres dziekanat.dzienny@wip.pw.edu.pl

lub

grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

   

 

Studia stacjonarne II stopnia:

- kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych: studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie chętnych - 12 osób, URUCHOMIONO

- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: od 1 października 2021 uruchomiona zostanie tylko specjalność "Systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu  i optymalizacji konstrukcji maszyn". Minimalne liczba chętnych do uruchomienia kierunku: 25 osób. URUCHOMIONO

- kierunek Papiernictwo i Poligrafia: studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie chętnych - 12 osób,URUCHOMIONO

- kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: uruchomiona będzie tylko jedna ze specjalności (oferta) przy czym liczba chętnych na kierunek - nie mniej niż 30 osób.URUCHOMIONO specjalność "Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją"

  

Studia niestacjonarne II stopnia:

- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: w nowym roku akademickim uruchomiona zostanie specjalność "Systemy CAD/CAM/CNC w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych", przy czym kierunek zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie chętnych - 40 osób. NIE uruchomiono - chętnych poniżej 20 osób

- kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: uruchomiona zostanie tylko jedna specjalność (oferta), przy czym minimalna liczba chętnych niezbędna do uruchomienia studiów - 40 osób.URUCHOMIONO specjalność Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej.

______________________________________________________________

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2021/2022 (pdf, 218,93 kB)