Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Plik zawiera decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczącą przyznaniu z dniem 23 kwietnia 2018 r. Wydziałowi Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Pobierz plik (pdf, 403,52 kB)