Funkcjonowanie PW w czasie pandemii: zajęcia stacjonarne od 23.02.2022

Od 23 lutego podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych i pracy jest tryb stacjonarny, o czym mowa w komunikacie Rektora z 16 lutego 2022 roku.

Do 22 lutego zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywają się w trybie zdalnym na podstawie decyzji Rektora nr 7/2022 z 20 stycznia 2022 roku.

W pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 r.

Stale aktualizowane informacje są zamieszczane na stronie głównej PW