Obrony doktorskie spoza Wydziału

Terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału

 

Nr Data i miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant / Promotor /  Tytuł rozprawy Pliki (zawiadomienie, streszczenie, recenzje)
1.

19.09.2019 godz.11.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Małgorzata Zakrzewska

Promotor: prof. dr hab inż. Halina Podsiadło

Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Hamerliński

Tytuł rozprawy: Wpływ dodatków modyfikujących współczynnik tarcia we fleksograficznych farbach rozpuszczalnikowych na jakość nadruków dla wybranych podłoży z tworzyw sztucznych

Recenzja dr hab.Wojciech Fabianowski

Recenzja prof. Marian Żenkiewicz

Streszczenie pracy mgr inż. Małgorzaty Zakrzewskiej

2.

26.01.2021 godz.17.00

tryb zdalny

Doktorant: mgr. inż. Andrzej Stwora

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak

Promotor pomocniczy: dr inż.Grzegorz Skrabalak

Tytuł rozprawy: Optymalizacja procesu wytwarzania metodami przyrostowymi SLS/SLM ze względu na wybrane właściwości fizyczne wykonanych elementów

 

Recenzja Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

Recenzja prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski

Streszczenie pracy mgr. inż. Andrzeja Stwory

3.  

Doktorant:

Promotor:

Tytuł rozprawy: