dr inż. Paulina Kozera

  • 22 234 57 18

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 26