dr inż. Rafał Chodun

 • 22 234 87 04

Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 02 i 36
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2009
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2014

 

Działalność naukowa

Moja działalność naukowa związana jest z rozwojem impulsowych metod Plazmowej Inżynierii Powierzchni (badania źródeł mocy i źródeł plazmy, badania nad sterowaniem procesem plazmowym, badania nad wspomaganiem procesów plazmochemicznych), w celu syntezy warstw materiałów o specyficznych właściwościach funkcjonalnych, w szczególności faz nierównowagowych tlenków, azotków, węglików, warstw węglowych etc.

Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są technologie syntezy warstw, metody charakteryzacji materiałów warstwowych (w szczególności spektroskopia Ramana) oraz metody badawcze środowiska syntezy – plazmy (spektroskopia emisyjna, sondy Langmuira).
 

Publikacje

 1. B. Wicher, R. Chodun, K. Nowakowska-Langier, S. Okrasa, M. Trzciński, K. Król, R. Minikayev, Ł. Skowroński, Ł. Kurpaska, K. Zdunek: Relation between modulation frequency of electric power oscillation during pulse magnetron sputtering deposition of MoNx thin films, Appl. Surf. Sci. 456 (2018) 789.
 2. K Zdunek, R Chodun, B Wicher, K Nowakowska-Langier, S Okrasa: Characterization of sp3 bond content of carbon films deposited by high power gas injection magnetron sputtering method by UV and VIS Raman spectroscopy, Spectrochim. Acta P A 194 (2018) 136.
 3. R. Chodun, K. Nowakowska-Langier, B. Wicher, S. Okrasa, R. Minikayev, K. Zdunek: Reactive sputtering of titanium compounds using the magnetron system with a grounded cathode, Thin Solid Films 640 (2017) 73.
 4. R Chodun, K Nowakowska-Langier, K Zdunek, P Konarski, S Okrasa: Characteristic state of substrate and coatings interface formed by Impulse Plasma Deposition method, Thin Solid Films 663 (2018) 25.
 5. K Nowakowska-Langier, R Chodun, R Minikayev, S Okrasa, G Strzelecki, B Wicher, K Zdunek: Phase composition of copper nitride coatings examined by the use of X-ray diffraction and Raman spectroscopy, J. Mol. Struct. 1165 (2018) 79.
   

Nagrody

 • 2016: Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki za: „Zastosowanie impulsów gazowych do sterowania procesem plazmowym w przemysłowym wytwarzaniu warstw na wielkogabarytowych szybach w firmie BOHAMET S.A."

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • K. Zdunek, P. Domanowski, R. Chodun, K. Nowakowska – Langier, S. Okrasa: Sposób wytwarzania dekoracyjnych, kolorowych powłok interferencyjnych, na polimerowych  opakowaniach, metodą napylania magnetronowego, P. 418146 z 2016-07-29
 • K. Zdunek, B. Wicher, R. Chodun, K. Nowakowska-Langier, S. Okrasa: Sposób wykonywania targetu oraz target, P.426078 z 2018-06-27