dr inż. Jarosław Woźniak

 • 22 234 71 34

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 221

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2009
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2013
   

Działalność naukowa

 • Technologia oraz charakterystyka kompozytów na osnowie ceramicznej oraz metalicznej, materiały supertwarde, metalurgia proszków, materiały porowate
 • Synteza i charakterystyka materiałów o strukturze 2D oraz kompozytów z ich udziałem
 • Niekonwencjonalne metody konsolidacji materiałów.
   

Publikacje

 1. J. Woźniak, T. Cygan, M. Petrus Mateusz: Tribological performance of alumina matrix composites reinforced with nickel-coated graphene, Ceram. Int. 44 (2018) 9728.
 2. J. Wozniak, A. Jastrzębska, T. Cygan, A. Olszyna: Surface modification of graphene oxide nanoplatelets and its influence on mechanical properties of alumina matrix composites, J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 1587.
 3. J. Wozniak, M. Kostecki, T. Cygan, M. Buczek, A. Olszyna: Self-lubricating aluminium matrix composites reinforced with 2D crystals, Composites Part B: Engineering 111 (2017) 1.
 4. J. Woźniak, M. Trzaska, G. Cieślak, M. Kostecki,  A. Olszyna: Document preparation and mechanical properties of alumina composites reinforced with nickel-coated graphene, Ceram. Int. 42 (2016) 8597.
 5. J. Woźniak, B. Adamczyk-Cieślak, M. Kostecki, K. Broniszewski, W. Bochniak, A. Olszyna: Influence of cooling condition on properties of extruded aluminum alloy matrix composites, Composites Part B 77 (2015) 100.
   

Nagrody

 • 2017: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2014: Nagroda Pratt & Whitney I stopnia  - Zbigniew Grabowski Memorial Prize

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • T. Cygan, A. Olszyna, J. Woźniak, M. Petrus, M. Kostecki: Kompozyt na osnowie tlenku glinu oraz sposób wytwarzania kompozytu na osnowie tlenku, P.424890, data zgłoszenia: 14-03-2018
 • J. Woźniak, M. Petrus, A. Jastrzębska, W. Ziemkowska, A. Olszyna, T. Wojciechowski: Sposób wytwarzania kompozytów ceramicznych z udziałem karbidku tytanu o unikatowej stechiometrii i formie 2D, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, P.424633, data zgłoszenia: 20-02-2018