Dział Gospodarczy

Marcin Roguski

  • 22 234 8734

Łukasz Iskra

  • 22 234 81 47

Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjno-Technicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • 22 234 87 34