Dział Finansowy

mgr Magdalena Grątkowska

Pełnomocnik Kwestora
Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
  • 22 234 84 40

mgr Ewa Fit

  • 22 234 84 40

mgr Agnieszka Kondej-Malarecka

  • 22 234 84 40

mgr Małgorzata Lewin

  • 22 234 84 40

Magdalena Nowak

  • 22 234 84 40

Wiesława Perczyńska

  • 22 234 84 40

mgr Marzena Roguska

  • 22 234 84 40

mgr Katarzyna Skarżycka

  • 22 234 84 40

Wiesława Skomorowska

  • 22 234 84 40

Jolanta Szopa

  • 22 234 84 40