Spektrometr FT-IR Nicolet 6700

Dane techniczne
  • Zakres: 50-12000cm-1 (w dalekiej, środkowej i bliskiej podczerwieni)
  • Możliwość analizy gazów z TGA
Wyposażenie
  • Zestaw do robienia pastylek z KBr,
  • Zestaw komputerowy z programem analizy widm OMNIC
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska
prof. dr hab. Joanna Ryszkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul.Nowowiejska 24, p. 215