Fluorescencyjny spektrometr rentgenowski Olympus Delta Professional

Dane techniczne Możliwość analizy pierwiastków od Mg do U
Wyposażenie Możliwość analizy materiałów w terenie
Osoba do kontaktu dr inż. Grzegorz Cieślak
prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 313A